เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ 18/09/2019 เวลา 13:59:14 น. [เปิดอ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 26/07/2019 เวลา 15:38:09 น. [เปิดอ่าน 114 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ 26/06/2019 เวลา 15:42:55 น. [เปิดอ่าน 101 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณด่านพรมแดน ไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 13:22:06 น. [เปิดอ่าน 299 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณด่านพรมแดน ไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
ประกาศเมื่อ 21/06/2019 เวลา 13:20:05 น. [เปิดอ่าน 585 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ 01/03/2019 เวลา 16:55:17 น. [เปิดอ่าน 109 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเมื่อ 01/03/2019 เวลา 16:54:17 น. [เปิดอ่าน 84 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ......
ประกาศเมื่อ 07/09/2018 เวลา 16:42:51 น. [เปิดอ่าน 357 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการจัดตั้งชุมชน (ฉบับที่2) พ.ศ.......
ประกาศเมื่อ 20/07/2018 เวลา 11:00:38 น. [เปิดอ่าน 197 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 861/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 20/06/2018 เวลา 16:13:06 น. [เปิดอ่าน 704 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มาตรการป้องกันและละเว้นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน
ประกาศเมื่อ 05/06/2018 เวลา 11:02:16 น. [เปิดอ่าน 187 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1040/2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศเมื่อ 05/06/2018 เวลา 11:00:11 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เกาะกลางถนนพหลโยธิน โดยการติดตั้งเสา High Mast
ประกาศเมื่อ 30/05/2018 เวลา 14:45:10 น. [เปิดอ่าน 447 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 16:23:26 น. [เปิดอ่าน 192 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง มอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาตการขอข้อมูลข่าวสารราชการของประชาชน
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:54:00 น. [เปิดอ่าน 152 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่สาย (คส.มส.)
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:53:05 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนพหลโยธิน โดยการติดตั้งเสา High Mast
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:45:36 น. [เปิดอ่าน 549 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลางถนนพหลโยธิน โดยการติดตั้งเสา High Mast
ประกาศเมื่อ 20/04/2018 เวลา 13:42:51 น. [เปิดอ่าน 800 ครั้ง]
ประการศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมช "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเมื่อ 02/04/2018 เวลา 14:19:52 น. [เปิดอ่าน 174 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงิน
ประกาศเมื่อ 10/11/2017 เวลา 16:05:04 น. [เปิดอ่าน 241 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 55 รายการ : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 266411 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 6 คน ::