เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการติดตามการประเมินผลแผนพัฒนา

ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สำเนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำเนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาส 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สำเนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำเนา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562)
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 495959 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 7 คน ::