เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการนายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
นายสมพล ธาตุอินจันทร์
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
นายศราวุธ ไชยมณเฑียร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
นางทับทิม อินทร์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
นายเจริญ สวยงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
นางวิศัลยา สงแจ้ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
นายสมพล ธาตุอินจันทร์
รองปลัดเทศบาล
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง
นางเบญจสิริ นาอินทร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง
นายภวุฒิ วงค์ไชย
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม
Fatal error: Call to undefined function view_count() in /home/maesaigov/domains/maesai.go.th/public_html/footer.php on line 72