เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองคลังนางทับทิม อินทร์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
นางจิรอร ศรีขาว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางสาวอาริยชาติ อ้ายดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางกุลนิตย์ ทิจินะ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางธมลวรรณ ปันศรี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสุวิตรา นรากรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนางสาวชุณห์พิมาณ ทองธนณัฏภพ
นักวิชาการคลังชำนาญการนางสาววราภรณ์ วงค์เตปิน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนายเฉลิมพร นุชสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายบุญส่ง จันทร์ฉ่อง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางสาวธิติกาญจน์ สุรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานนางสาวรุ่งฤดี เงินชุ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม
Fatal error: Call to undefined function view_count() in /home/maesaigov/domains/maesai.go.th/public_html/footer.php on line 72