เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานทางการเงิน-การคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานการเงินประเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
รายงานการเงินประเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายงานการเงินประเดือนธันวาคม 2561 ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
รายงานการเงินประเดือนมกราคม 2562 ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
รายงานการเงินประเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเงินประเดือนมีนาคม 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
รายงานการเงินประเดือนเมษายน 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินเทศบาลตำบลแม่สาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.61
รายงานการเงินประเดือนพฤษภาคม 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน
รายงานการเงินประเดือนมิถุนายน 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
รายงานการเงินประเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รายงานการเงินประเดือนสิงหาคม 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รายงานงบการเงินประเดือนกันยายน 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาบตำบลแม่สาย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 290705 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน ::