เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 01/09/2017 เวลา 15:17:35 น. [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นเชียงรายโซนเหนือ จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 01/09/2017 เวลา 15:16:25 น. [เปิดอ่าน 128 ครั้ง]
รับสมัครสตรี เยาวชนสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 45
ประกาศเมื่อ 29/08/2017 เวลา 15:47:03 น. [เปิดอ่าน 133 ครั้ง]
คู่มือปฏิบัตการ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ 24/08/2017 เวลา 14:34:55 น. [เปิดอ่าน 149 ครั้ง]
การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศเมื่อ 15/08/2017 เวลา 12:07:03 น. [เปิดอ่าน 140 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 08/03/2017 เวลา 13:52:49 น. [เปิดอ่าน 132 ครั้ง]
กำหนดระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อ 11/01/2017 เวลา 15:28:22 น. [เปิดอ่าน 230 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้เช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สาย โดยวิธีประมูล
ประกาศเมื่อ 06/01/2017 เวลา 14:42:47 น. [เปิดอ่าน 184 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 18/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการก่อการร้าย พ.ศ.2556
ประกาศเมื่อ 21/11/2016 เวลา 15:38:09 น. [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ประกาศเมื่อ 07/11/2016 เวลา 09:49:17 น. [เปิดอ่าน 208 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ประกาศเมื่อ 12/10/2016 เวลา 16:59:43 น. [เปิดอ่าน 167 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 11/10/2016 เวลา 14:21:30 น. [เปิดอ่าน 362 ครั้ง]
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ประกาศเมื่อ 03/10/2016 เวลา 17:44:50 น. [เปิดอ่าน 152 ครั้ง]
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตราการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ประกาศเมื่อ 08/09/2016 เวลา 11:51:55 น. [เปิดอ่าน 347 ครั้ง]
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญิติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 08/09/2016 เวลา 11:37:08 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ 07/09/2016 เวลา 09:12:34 น. [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
โทษของการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ประกาศเมื่อ 07/07/2016 เวลา 17:34:41 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรงไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ตามนโยบาย "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 15:17:11 น. [เปิดอ่าน 162 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เพิ่มมูลค่าของธุรกิจด้วย IT"
ประกาศเมื่อ 03/06/2016 เวลา 10:48:41 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ประกาศเมื่อ 19/05/2016 เวลา 10:22:58 น. [เปิดอ่าน 240 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 76 รายการ : 4 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 146993 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน ::