เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีผู้ค้ากระทำการตั้งวางสินค้าในลักษณะเร่ขาย โดยจำหน่ายสินค้าประเภทหมวก ซึ่งการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตเร่ขายสินค้า และกระทำการตั้งวางสินค้ารุกล้ำบริเวณฟุตบาททางเดินสาธารณะ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามมาตรา 20 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจึงได้ทำการออกบันทึกแจ้งเตือนให้เจ้าของร้านผู้กระทำผิดทราบและให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034733 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 17 คน ::