เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ได้แจ้งประสานเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการชุมชน บ้านเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แล้ว และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นก่อน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย จะได้ดำเนินการเชิญ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของแต่ละชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแม่สาย เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเสียงตามสายในชุมชนต่อไป
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034929 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 18 คน ::