เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 679/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย (แทนตำแหน่งว่าง)
ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 09:13:19 น. [เปิดอ่าน 144 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายและมาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารฯ
ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 19:55:19 น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สายและสถานศึกษาฯ
ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 17:55:02 น. [เปิดอ่าน 141 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สาย ทั้ง 10 ชุมชน
ประกาศเมื่อ 15/06/2023 เวลา 17:52:06 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดตั้งชุมชน
ประกาศเมื่อ 14/06/2023 เวลา 13:13:40 น. [เปิดอ่าน 154 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถ วันเวลา การใช้อุปกรณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการแสดงความสามารถ ตามพรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
ประกาศเมื่อ 13/06/2023 เวลา 14:12:35 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 821/2566 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและช่วยเหลือการจัดทำแผนที่และคำบรรยายแนวเขตของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 08/06/2023 เวลา 14:26:08 น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
ประกาศผู้ได้รับการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเหตุเพลิงไม้อาคารพาณิชย์
ประกาศเมื่อ 30/05/2023 เวลา 16:02:35 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเมื่อ 25/05/2023 เวลา 15:51:05 น. [เปิดอ่าน 140 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 687/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล (Digital Service) สำหรับการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของหน่วยงสยของรับ (digital identita)
ประกาศเมื่อ 18/05/2023 เวลา 13:34:20 น. [เปิดอ่าน 144 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดเทศบาลในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดฯ
ประกาศเมื่อ 11/05/2023 เวลา 16:04:39 น. [เปิดอ่าน 144 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 417/65 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 09/05/2023 เวลา 09:33:05 น. [เปิดอ่าน 141 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
ประกาศเมื่อ 05/04/2023 เวลา 15:34:05 น. [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)
ประกาศเมื่อ 04/04/2023 เวลา 16:06:42 น. [เปิดอ่าน 185 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ประกาศเมื่อ 31/03/2023 เวลา 16:54:08 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:37:09 น. [เปิดอ่าน 141 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 29/03/2023 เวลา 14:35:30 น. [เปิดอ่าน 144 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:21:05 น. [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 24/03/2023 เวลา 14:20:18 น. [เปิดอ่าน 146 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 01/03/2023 เวลา 15:42:59 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 203 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3628781 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 10 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น