เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญสมัครและเสนอชื่อเครื่อข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566"
ประกาศเมื่อ 15/05/2023 เวลา 14:34:58 น. [เปิดอ่าน 24 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)
ประกาศเมื่อ 11/05/2023 เวลา 10:18:27 น. [เปิดอ่าน 288 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 26/04/2023 เวลา 16:55:46 น. [เปิดอ่าน 12 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 12/04/2023 เวลา 15:40:13 น. [เปิดอ่าน 19 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/04/2023 เวลา 14:45:39 น. [เปิดอ่าน 15 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 07/04/2023 เวลา 14:44:24 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
ประกาศเมื่อ 07/04/2023 เวลา 11:40:49 น. [เปิดอ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 31/03/2023 เวลา 10:44:22 น. [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 4) ตำแหน่ง ภารโรง (โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร)
ประกาศเมื่อ 27/03/2023 เวลา 09:17:14 น. [เปิดอ่าน 36 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ ครั้งที่​ 4 (ตำแหน่งภารโรง​ โรงเรียนเทศบาล1 วัดพรหมวิหาร)​
ประกาศเมื่อ 07/03/2023 เวลา 14:24:45 น. [เปิดอ่าน 105 ครั้ง]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3)
ประกาศเมื่อ 27/02/2023 เวลา 08:45:40 น. [เปิดอ่าน 80 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประกาศเมื่อ 21/02/2023 เวลา 13:27:22 น. [เปิดอ่าน 43 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3)
ประกาศเมื่อ 14/02/2023 เวลา 14:12:47 น. [เปิดอ่าน 50 ครั้ง]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานเทศบาลตำบลแม่สาย ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ประกาศเมื่อ 09/02/2023 เวลา 10:49:09 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมทำแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ประกาศเมื่อ 09/02/2023 เวลา 10:47:11 น. [เปิดอ่าน 34 ครั้ง]
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การรับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ประกาศเมื่อ 06/02/2023 เวลา 10:53:47 น. [เปิดอ่าน 33 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางเข้าทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 26/01/2023 เวลา 14:35:15 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) New
ประกาศเมื่อ 24/01/2023 เวลา 10:16:06 น. [เปิดอ่าน 75 ครั้ง]
ประชาชสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ความรู้เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศเมื่อ 20/01/2023 เวลา 10:49:21 น. [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1-2)
ประกาศเมื่อ 25/11/2022 เวลา 13:35:26 น. [เปิดอ่าน 41 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 116 รายการ : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1312950 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 18 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์