เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 066-1210549
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายสมชาย ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง
นางสาวจันทร์หอม สมคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตัน
นางสาวจันทร์หอม สมคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนางสาวกัญญารัตน์ เชื้อเมืองพาน
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการนางสาวอาทิตยา คำแก้ว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการนางสาวศิริลักษณ์ พินิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม