เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายนิติบัญญัตินายสมพงษ์ สมภักดี
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 081-1118869
ดร.กฤษ ไชยดวงจินดา
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 085-7062952
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
เลขานุการสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
นายบุญยัง สุนันตา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 086-1160199
นางธันย์ชนก อุ่นเรือน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 085-6166199
นายสมเพชร กิจตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 0869148453
นายจุมพล ลุนทาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 098-7506529
นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 081-6737881
นายณรงค์ ศรีวรรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 081-4731288
นายสมเดช ยอดเชียงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 097-9214677
นางสาวนฤชล ชุ่มเรือน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 061-5624744
นางสาวพรฟ้า ศรีศรกำพล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 098-5561592
นายลิขิต ไทยอนันต์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทรศัพท์ 087-3007811


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม