เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 063-2103355
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 095-6937655
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม การจำหน่ายซากพัสดุจากการรื้อถอนโดมหลังคาโปร่งแสงคลุมทางเดินบริเวณตลาดการค้าชายแดนดอยเวาและจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศเมื่อ 10/11/2023 เวลา 16:25:39 น. [เปิดอ่าน 152 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การจำหน่ายซากพัสดุจากการรื้อถอนโดมหลังคาโปร่งแสงคลุมทางเดินบริเวณตลาดการค้าชายแดนดอยเวาและจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศเมื่อ 06/11/2023 เวลา 15:27:46 น. [เปิดอ่าน 149 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 01/11/2023 เวลา 17:12:23 น. [เปิดอ่าน 148 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 31/10/2023 เวลา 15:59:09 น. [เปิดอ่าน 150 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าโอทอป ของดีสี่ภาค อาหารชวนชิม "งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ แม่สาย ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 6 - 11 ธันวาคม 2566
ประกาศเมื่อ 31/10/2023 เวลา 09:16:33 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศเมื่อ 11/10/2023 เวลา 13:56:10 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 06/10/2023 เวลา 11:43:50 น. [เปิดอ่าน 151 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีแปรสภาพหรือทำลาย
ประกาศเมื่อ 19/09/2023 เวลา 14:34:07 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1245/66 เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติม)
ประกาศเมื่อ 23/08/2023 เวลา 11:17:20 น. [เปิดอ่าน 155 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 1113/66 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติประจำเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 27/07/2023 เวลา 09:02:17 น. [เปิดอ่าน 152 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
ประกาศเมื่อ 25/07/2023 เวลา 11:18:44 น. [เปิดอ่าน 163 ครั้ง]
ประกาศกำหนดพื้นที่จอดรถ โดยเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 20/07/2023 เวลา 15:26:42 น. [เปิดอ่าน 369 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 962/2566 เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 16:06:24 น. [เปิดอ่าน 158 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 961/2566 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ประกาศเมื่อ 04/07/2023 เวลา 16:05:04 น. [เปิดอ่าน 150 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งชุมชนไม้ลุงขน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:37:24 น. [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการชุมชน ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้งชุมชนเกาะทราย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:34:17 น. [เปิดอ่าน 143 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา สถานที่ เลือกกรรมการชุมชน และวิธีเลือกกรรมการชุมชน
ประกาศเมื่อ 30/06/2023 เวลา 11:31:32 น. [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย
ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 09:14:26 น. [เปิดอ่าน 140 ครั้ง]
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่สาย ที่ 679/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย (แทนตำแหน่งว่าง)
ประกาศเมื่อ 28/06/2023 เวลา 09:13:19 น. [เปิดอ่าน 141 ครั้ง]
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง นโยบายและมาตรการงดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารฯ
ประกาศเมื่อ 26/06/2023 เวลา 19:55:19 น. [เปิดอ่าน 140 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 201 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 3617280 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 23 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น