เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ปฏิบัติภารกิจประจำที่ 2 พฤษภาคม 2565

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายชัยยนต์ ศรีสมุทร #นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ #ปล่อยแถวกิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนฯ เวลา 08.40 น. นายกเอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมปล่อยแถวกิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนตามแนวทางศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) โดยในวันนี้ลงสำรวจพื้นที่ ชุมชนแม่สาย ชุมชนดอยงาม ชุมชนดอยเวา ชุมชนเกาะทราย #ต้อนรับคณะวิจัยจากสำนักวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.30 น. นายกเอ ให้การต้อนรับคณะวิจัยจากสำนักวิชาเทศโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้มาลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.0 การใช้สารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย #ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ เวลา 09.45 น. นายกเอ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย #ลงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย เวลา 10.40 น. นายกเอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงต่อไป #ตรวจความเรียบร้อยการตัดต้นไม้ล้ม เวลา 10.50 น. นายกเอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจความเรียบร้อยการตัดต้นไม้ล้มบริเวณสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย #ตรวจพื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนแม่สาย เวลา 11.00 น. นายกเอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจพื้นที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ชุมชนแม่สาย หมู่ 1 เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป #ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนป่ายางชุม เวลา 12.20 น. นายกเอ พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนป่ายางชุม หมู่ 6 #ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เวลา 15.30 น. นายกเอ ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อให้ข้อมูล และแนวทางการจัดทำ เมืองแม่สาย Smart City นายกเอ #มอบหมายให้เลขานุการนายกฯปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ #ตรวจความเรียบร้อยการปูหญ้าเทียม บริเวณลานเครื่องเล่นเด็ก นายกเอ มอบหมายให้นายชาติชาย มูลเฟย เลขานุการนายกฯ ตรวจความเรียบร้อยการปูหญ้าเทียม บริเวณลานเครื่องเล่นเด็ก สวนสุขภาพพระเจ้าพรหมมหาราช #ตรวจความเรียบร้อยการย้ายเสาไฟฟ้า นายกเอ มอบหมายให้ เลขานุการนายกฯ ตรวจความเรียบร้อยการย้ายเสาไฟฟ้า ชุมชนป่ายาง หมู่ 8 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1276873 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 4 คน ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น