เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ 18/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการก่อการร้าย พ.ศ.2556
ประกาศเมื่อ 21/11/2016 เวลา 15:38:09 น. [เปิดอ่าน 465 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
ประกาศเมื่อ 07/11/2016 เวลา 09:49:17 น. [เปิดอ่าน 579 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ประกาศเมื่อ 12/10/2016 เวลา 16:59:43 น. [เปิดอ่าน 514 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 4/2559 เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 11/10/2016 เวลา 14:21:30 น. [เปิดอ่าน 712 ครั้ง]
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างครูผู้สอนตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ
ประกาศเมื่อ 03/10/2016 เวลา 17:44:50 น. [เปิดอ่าน 508 ครั้ง]
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตราการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยมิชอบ
ประกาศเมื่อ 08/09/2016 เวลา 11:51:55 น. [เปิดอ่าน 688 ครั้ง]
ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญิติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ประกาศเมื่อ 08/09/2016 เวลา 11:37:08 น. [เปิดอ่าน 503 ครั้ง]
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ประกาศเมื่อ 07/09/2016 เวลา 09:12:34 น. [เปิดอ่าน 470 ครั้ง]
โทษของการพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ประกาศเมื่อ 07/07/2016 เวลา 17:34:41 น. [เปิดอ่าน 469 ครั้ง]
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรงไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ตามนโยบาย "ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"
ประกาศเมื่อ 09/06/2016 เวลา 15:17:11 น. [เปิดอ่าน 519 ครั้ง]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "เพิ่มมูลค่าของธุรกิจด้วย IT"
ประกาศเมื่อ 03/06/2016 เวลา 10:48:41 น. [เปิดอ่าน 533 ครั้ง]
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
ประกาศเมื่อ 19/05/2016 เวลา 10:22:58 น. [เปิดอ่าน 585 ครั้ง]
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 30/03/2016 เวลา 10:46:33 น. [เปิดอ่าน 1729 ครั้ง]
ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชนเกาะทราย
ประกาศเมื่อ 01/02/2016 เวลา 11:07:21 น. [เปิดอ่าน 537 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการงานผลประโยชน์ ปี 2559
ประกาศเมื่อ 19/01/2016 เวลา 11:04:10 น. [เปิดอ่าน 542 ครั้ง]
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
ประกาศเมื่อ 19/01/2016 เวลา 11:03:10 น. [เปิดอ่าน 574 ครั้ง]
จังหวัดเชียงราย เชิญชวนปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศเมื่อ 10/11/2015 เวลา 11:01:40 น. [เปิดอ่าน 495 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้จำหน่ายงดรับผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายให้ผู้บริโภค
ประกาศเมื่อ 13/10/2015 เวลา 11:00:56 น. [เปิดอ่าน 516 ครั้ง]
เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูข้อกำหนด ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 24/08/2015 เวลา 10:59:35 น. [เปิดอ่าน 586 ครั้ง]
เชิญชวนผู้ประกอบการในตลาดสดทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมล้างตลาด
ประกาศเมื่อ 18/08/2015 เวลา 10:57:23 น. [เปิดอ่าน 424 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 208 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ] Next>>
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 754383 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 12 คน ::