เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน คุณอตินุช อยู่คุ้มญาติ ตามที่ท่านได้ขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลแม่สายรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎร เพื่อใช้ประกอบในการสละสัญชาติไทยที่สถานทูตสิงคโปร์นั้น เทศบาลตำบลแม่สายขอเรียนให้ทราบว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว (กรณีที่ 1 การขอรับรองเป็นบุคคลๆ เดียวกัน และกรณีที่ 2 การขอแก้ไขรายการในสูติบัตร) เป็นการขอแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้อง ซึ่งแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรดังกล่าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว378 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้อง และตามข้อ 1.1 ในหนังสือที่อ้างถึงนั้น กำหนดให้การแก้ไขรายการในสูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นแห่งผู้ที่มีรายการไม่ถูกต้องนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนบ้านกลาง ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลที่ท่านจะขอให้แก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ท่านจึงต้องติดต่อขอแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรดังกล่าว ณ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เทศบาลตำบลแม่สาย จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ท่านทราบ เพื่อติดต่อและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่แนบมาด้วยนี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย โทรศัพท์ 053-731288 ต่อ 200 หรือติดต่อ นางเกศินี จันทร์เลน ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร โทรศัพท์ 084-152-7288
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034854 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 20 คน ::