เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้อง ตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณดังกล่าวแล้วพบว่า มีผู้ประกอบการรับ-ส่งสินค้า โดยใช้รถจักรยานยนต์ รับ-ส่งสิ้นค้าบริเวณดังกล่าว โดยใช้พื้นที่บริเวณผิวถนนพหลโยธินในการขนส่งสินค้า ใช้เวลาในการขนส่งสินค้าเพียงชั่วขณะ และไม่พบการปิดกั้นสถานที่ในการรับ-ส่งสินค้า ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ รับ-ส่งสินค้า มิให้กระทำการรับ-ส่งสินค้า ในลักษณะการวางสินค้าหรือวัตถุใด ๆ บนพื้นผิวถนน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการปิดกั้นพื้นที่ถนนเพื่อรับส่งสินค้า และได้เน้นย้ำมิให้ผู้ประกอบการกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการตรวจสอบกวดขันเป็นประจำทุกวัน
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034935 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 21 คน ::