เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้อง ตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนประชาชนสามารถใช้รถในการสัญจรบริเวณดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลแม่สายได้พิจารณาบรรจุโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณสี่แยกถนนคูเมือง หมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ของเทศบาลตำบลแม่สาย เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1035103 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 27 คน ::