เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้อง ตามข้อร้องทุกข์ร้องเรียนข้างต้น เนื่องจากข้อร้องเรียนดังกล่าวมีผู้ร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สายโดยลักษณะข้อเท็จจริงและสถานที่พิพาทเป็นสถานที่เดียวกัน และเรื่องดังกล่าวอำเภอแม่สายได้มีหนังสือถึงเทศบาลตำบลแม่สายเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน พร้อมด้วยงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกรณีดังกล่าว และเพื่อความยุติธรรมในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวตลอดจนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง เทศบาลตำบลแม่สายได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ประสานขอทราบข้อเท็จจริงจากอำเภอแม่สายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า บ้านพักดังกล่าวมีการต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านพักบริเวณหน้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ไปใช้กับร้านขายน้ำหน้าโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จริง โดยมิเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวมีการขอใช้ไฟฟ้าดังแต่ปี พ.ศ. 2521 ในนามบ้านพักเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีการชำระค่าไฟฟ้าทุกเดือน โดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเอง มิได้เบิกจ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าจากส่วนราชการแต่อย่างใด ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงกรณีจึงยังไม่มีมูลพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการทุจริตกระแสไฟฟ้าของราชการอันเป้นการกระทำผิดวินัย
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034953 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 19 คน ::