เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ท่านได้กล่าวอ้างข้างต้นนั้น เทศบาลตำบลแม่สาย โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ร้านดังกล่าวได้จำหน่ายสินค้าบนถนนเทศบาล 17 บริเวณทางเข้าสนามกีฬากลางอำเภอแม่สาย โดยจำหน่ายสินค้านอกเหนือจากช่วงระยะเวลาที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ประกาศกำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสิ้นค้าในที่สาธารณะ ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสิ้นค้าในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย ในการนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้เจ้าของร้านค้าดำเนินการย้ายจุดจำหน่ายสินค้าออกจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และเจ้าของร้านค้าได้ให้ความร่วมมือและย้ายจุดจำหน่ายสินค้าออกจากถนนเทศบาล 17 บริเวณทางเข้าสนามกีฬากลางอำเภอแม่สายแล้ว และตามที่ท่านแจ้งว่า ร้านค้าดังกล่าวได้จำหน่ายสินค้าบนลานจอดรถของแฟรชตำรวจนั้น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของสภ.แม่สาย มิได้เป็นถนนสาธารณะที่อยู่ในการดูแลตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สายจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย ได้แจ้งประสานให้สภ.แม่สายทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034972 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 18 คน ::