เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เรียน ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน ตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ท่านได้กล่าวอ้างข้างต้นนั้น ด้วยท่านมิได้ระบุตัวตนและคำร้องของท่านไม่ปรากฏหลักฐานประกอบคำร้องเรียนที่ชัดเจน รวมถึงไม่ระบุสถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน ทำให้ไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะสืบหาและดำเนินการได้ จึงเป็นเพียงบัตรสนเท่ห์ เทศบาลตำบลแม่สายจึงไม่อาจรับข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่สาย ได้มอบหมายให้งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจสอบ กวดขัน ควบคุมและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1034782 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 22 คน ::