เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
 
สถานะ :
เสร็จสิ้น
รายละเอียด การร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
ตามข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สาย ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้าตั้งวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ถนนเหมืองแดง บริเวณหน้าสำนักงานชลประทาน โดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในอำเภอแม่สาย ตั้งจำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะแผงลอยบริเวณขอบทาง มีร้านค้าประมาณ 14 ร้านค้า โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ผู้ค้าปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้อนุโลมให้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยไม่ให้ตั้งวางสิ่งของเกินเส้นกึ่งหนึ่งของเส้นแบ่งขอบทาง เพื่อไม่ให้เป้นการกีดขวางการจราจร และให้รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่จำหน่ายสินค้า และงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) จะดำเนินการกวดขันและจัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการประสานงานผู้ใหญ่บ้านเหมืองแดง หมู่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 


 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 1035067 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 25 คน ::