เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
นายไศลยนต์ ศรีสมุทร
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2

22 ธ.ค. 2560 นายกฤษ ไชยดวงจินดา ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ****************************** ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : info@maesai.go.th , tessabanmaesai@gmail.com
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 215018 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 12 คน ::