เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทร 066-1210545
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำมารยาทไทย มีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมวันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง)ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำมารยาทไทย มีความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นอนุบาล 3 โดยการปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมพื้นฐานอันได้แก่ การมีวินัย เคารพ อดทน โดยการฝึกแบบง่ายๆ ในกิจวัตรประจำวันและปฏิบัติต่อเนื่องจนเป็นนิสัย และทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากสถาบันหลัก คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยผู้ปกครอง ครู และพระภิกษุมีหน้าที่ช่วยดูและเป็นกำลังใจ เพื่อส ร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนต่อไป 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 838074 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 11 คน ::