เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานพระพุทธศาสนา นายอำเภอฯ พาเข้าวัด" ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดป่ายาง หมู่ 6 ต.แม่สาย

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลแม่สาย โดยนายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย มอบหมายให้นายเอนก คำโอภาส รองนายกฯ พร้อมด้วยนายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย นำพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรม "สืบสานพระพุทธศาสนา นายอำเภอฯ พาเข้าวัด" ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดป่ายาง หมู่ 6 ต.แม่สาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ใกล้ชิดพระรัตนตรัยน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ใ่นชีวิตประจำวัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 754308 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 9 คน ::