เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
นายชัยยนต์ ศรีสมุทร
นายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ 089-7557555
นายวรรณศิลป์ จีระกาศ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 086-6567868
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย
ส่ง Email มาได้ที่ nayok@maesai.go.th
หรือกรอกแบบฟอร์ม..คลิกที่นี่!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน > คลิกที่นี่
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมลิ้งค์หน่วยงานราชการ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ การจัดการมูลฝอยทั่วไป การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยภิบัติ การจัดการเหตุรำคาญ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การออกหนังสือรับรองการแจ้ง การออกใบอนุญาต การออกคำสั่งทางปกครอง จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ไว ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

เทศบาลตำบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
เลขที่ 68 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร. 053-731288, 053-732828-9 , แฟกซ์ 053-731288 ต่อ 5
Email : saraban@maesai.go.th
 
Copyright © 2016-2017 www.measai.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม 754420 คน | ออนไลน์ขณะนี้ 15 คน ::